Utför OVK-kontroller
Torpa Ventilation och Brandskyddskontroll är ett extra kompetent företag som erbjuder ventilations- och brandskyddskontroller med register över kommunens alla eldstäder. Många efterfrågar också installation av nya skorstenar och kaminer.
Sotare och skorstensfejartekniker Owe Andersson startade för tre år sedan Torpa Ventilation och Brandskyddskontroll.
- Tanken var att jag skulle ta det ganska lugnt och arbeta ensam med att sköta ventilationsanläggningar. Men sedan kom det anbud på kommunens brandskyddskontroll och jag sökte och fick det, säger Owe.
Owe fick anställa flera personer för att de skulle hinna med alla uppdrag. De fem som idag arbetar på företaget är alla sotare och två av dem även skorstensfejartekniker och får utföra brandskyddsbesiktningar. Owe är dessutom behörig att utföra OVK-kontroller av ventilationsanläggningar, något inte så många är.

Företaget ansvarar för att hela kommunens eldstäder är riktigt besiktigade med jämna mellanrum och allt finns dokumenterat i register. Besiktningar av ventilationsanläggningar sker också med jämna mellanrum och kunderna efterfrågar ofta hjälp med att rensa, rengöra och justera sina anläggningar.
- Vi har också många uppdrag med nyinstallationer av kaminer och skorstenar, säger Owe.

Torpa Ventilation & brandskyddskontroll

Bransch:
Ventilation

Telefon: 036-36 85 45


Email:
info@torpa-vent.se

Hemsida:
www.torpa-vent.se

Adress:
Torpa Ventilation & brandskyddskontroll
Box 3011
55003 Jönköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN